Когато спреш да израстваш, започваш да умираш

Когато спреш да израстваш, започваш да умираш

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please, enter user/email:
Please, enter user/email: