Преди да се откажеш, припомни си защо си започнал/а.

Преди да се откажеш, припомни си защо си започнал/а