Защо е важно да си поставяме конкретни цели

В това видео споделям защо е важно да си поставяме конкретни цели.

На кратко:

  • знаем дали се движим в правилната посока
  • когато постигнем или не постигнем целта виждаме ясно с колко сме успяли или не.
    и още :)